Nieuws

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag

Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO). Waarom een nieuwe versie? Er is een nieuwe versie...

Lees meer

Het gaat toch om het kúnnen blijven wonen in uw woning?

Sinds begin 2018 is het niet meer verplicht om bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat klinkt als iets positiefs, maar de werkelijkheid laat inmiddels schrijnende situaties zien. Hoe het was… De meeste mensen die een...

Lees meer

Check je medische dekking voor je op reis gaat

Omroep Max besteedde er al aandacht aan en het is een groeiend probleem: de ziekenhuis- of dokterskosten die in het buitenland niet gedekt zijn en vakantiegangers die daardoor in flinke financiële problemen terecht komen. Om uzelf hiervoor te behoeden is het...

Lees meer

Leeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaar

De leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd...

Lees meer

Kunnen vakantiedagen na een bepaalde tijd vervallen?

Ja, vakantiedagen kunnen vervallen. Er zijn regels op het gebied van vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd opnemen. Een voorbeeld: de wettelijke...

Lees meer

Wie regelt de uitvaart van de alleenstaande oudere?

In Nederland ontstaan steeds meer eenpersoonshuishoudens. Een groot deel hiervan is 80 jaar of ouder. Zo behoorden in 2018 van de bijna drie miljoen alleenstaanden, al meer dan 360 duizend mensen toe aan deze leeftijdsgroep. En dit aantal neemt alleen maar toe. Het...

Lees meer

Individueel keuzebudget: gevolgen voor uw werknemer

Biedt u uw werknemer secundaire arbeidsvoorwaarden via het individueel keuzebudget (IKB)? Deze regelingen hebben invloed op de hoogte van zijn sv-loon. Dat kan gevolgen hebben als hij een uitkering ontvangt of gaat ontvangen. Uitbetaling IKB telt mee voor loon Met het...

Lees meer

Wijziging bewaarplicht zwangerschapsverklaring

Als uw werknemer zwanger is moet ze de zwangerschapsverklaring vanaf 1 januari 2019 zelf bewaren. Vroeger bewaarde u als werkgever dit document, na de aanvraag van het zwangerschapsverlof. Bewaarplicht zwangerschapsverklaring Uw werknemer vraagt om een...

Lees meer