Strenger systeem voor BPM en bijtelling

16 september 2014 | Nieuws

Voor de bpm en bijtelling komen er nieuwe regels. Het lijkt erop dat de overheid de bpm op minder zuinige auto’s gaat verhogen. De regels voor de bijtelling worden strenger.

Bpm De regering probeert al jaren om het gebruik van schone auto’s te stimuleren. Dit kost echter veel geld. Bovendien valt volgens de Rekenkamer ook de CO2-besparing tegen. Zo blijkt dat veel autobezitters een lagere bpm (aanschafbelasting) betalen, terwijl de auto toch behoorlijk vervuilend is. Daarom komen er in 2016 nieuwe belastingregels.Bijtelling Er komt ook een nieuw systeem voor de bijtelling, de belasting voor de auto van de zaak. Voor zuinige auto’s gelden speciale, lagere tarieven. Die auto’s blijken in de praktijk vaak minder zuinig te zijn dan de fabrikant belooft. Daarom komt er een strenger systeem in 2016. De tabel voor bijtelling wordt waarschijnlijk al aangepast op 1 januari 2015. Het ziet ernaar uit dat de verschillende tarieven voor zuinige auto’s (4%, 7%, 14% en 20% bijtelling) verdwijnen en dat er één tarief komt. Staatssecretaris Wiebes komt naar verwachting op korte termijn met een ‘autobrief’. Daarin staan plannen om de omvang en de complexiteit van de vergroeningsregelingen te verminderen. Deze plannen betekenen dat wie dit jaar nog een auto wil aanschaffen goed op de CO2-uitstoot moet letten. Hiervoor gelden nog de oude tarieven als de auto wordt geleverd voor 1 januari 2015.