3de WW-jaar komt weer terug

3 maart 2015 | Nieuws

Het derde jaar WW komt voor de meeste werknemers weer terug, de werkgevers en vakbonden gaan dit samen regelen in nieuwe cao’s. Werknemers moeten dan wel weer WW-premie gaan betalen, maar daar moet belastingverlaging tegenover staan. Wie werkloos dreigt te worden, kan straks terecht terecht bij regionale adviescentra. Dat hebben sociale partners in de SER afgesproken.

WW weer van 2 naar 3 jaar In het regeerakkoord is bepaald dat de WW stapsgewijs wordt afgebouwd van 38 maanden naar 2 jaar. In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en werknemers daarop afgesproken om het derde WW-jaar te repareren in cao’s.Dat gaat nu gebeuren via een fonds per sector, want verschillende sectoren hebben verschillende lasten in het derde WW-jaar. Sectoren die ongeveer dezelfde premielast hebben kunnen samenwerken, maar er komt geen uniforme premie voor het hele bedrijfsleven.Werknemers betalen weer mee aan de WW Om de WW weer kostendekkend te maken, gaan werknemers weer WW-premie betalen. Deze premie is voor werknemers enkele jaren geleden op nul gezet, om de koopkracht te verbeteren. Alleen werkgevers betalen nu nog WW-premie, maar straks gaan werknemers weer de helft betalen.De bedoeling is dat de koopkracht van werknemers er niet op achteruit gaat. Daarom zouden werknemers via fiscale regelingen gecompenseerd moeten worden, stelt de Sociaal Economische Raad.Werkgevers vinden het van belang dat de WW-premie alleen de last van werkloosheid dekt. De vakbonden zien voordelen in hun regierol in de werknemersverzekering. Die wordt sterker door de werknemerspremie en de directe betrokkenheid in de werkbedrijven.Regionale adviescentra De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor het arbeidsmarktbeleid en grote delen van de sociale zekerheid bij de gemeenten gelegd. Mensen die hun baan dreigen te verliezen, kunnen voor hulp terecht in nieuw op te richten regionale adviescentra. Deze dienstverlening is aanvullend op die van het UWV en gaat uit van een praktijkgerichte benadering. De komende jaren kunnen betrokken partijen in pilots hier ervaring mee opdoen. Het is de bedoeling dat zij op regionaal en sectoraal niveau beter gaan samenwerken.Naast de regionale adviescentra die in het SER-advies worden genoemd, gaan de vakbonden in de 35 arbeidsmarktregio’s ook ‘vakbondshuizen’ opzetten. Daar kunnen zowel leden als niet-leden terecht voor vragen, advies en belangenbehartiging.Redactie TQL (BDO)