Ons bedrijf als MKB adviseur

Ons bedrijf heeft in de loop van de jaren een behoorlijke positie opgebouwd in de regionale markt. Meerdere bedrijven hebben zich laten adviseren omtrent hun bedrijfsmatige verzekeringen en Employee Benefits. Alvorens wij tot een advies komen, maken wij eerst een uitgebreide risico inventarisatie. U bepaalt welke risico’s u zelf wilt dragen en welke u wenst over te dragen aan een verzekeraar. Steeds veranderende wetgeving zorgt voor verwarring bij veel ondernemers. Door onze kennis en ervaring kunnen wij deze verwarring wegnemen en daardoor de risico’s voor u verminderen. Bij schadeverzekeringen zien we een verschuiving naar preventie. Zo zien we dat de ondernemer als werkgever door de rechterlijke macht steeds meer verantwoordelijk wordt gesteld. Ook in het geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer – ook al ligt de oorzaak hiervan buiten de werksfeer – dient de werkgever hiervoor al passende maatregelen te hebben getroffen. We proberen deze risico’s zoveel mogelijk voor u te beperken. U heeft uw vakgebied, wij het onze.

Wij willen dat u als ondernemer kunt doorrijden. Wij zorgen dat wij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het verzekeringsgebied.

Wij wijzen u de juiste weg…………………………….