AOW-ers kunnen doorwerken, maar met minder rechten

10 november 2014 | Nieuws

Voor AOW-gerechtigden die dat willen wordt het vanaf 2016 gemakkelijker om door te werken. Wel worden zij als eerste ontslagen bij een reorganisatie.

Het kabinet neemt maatregelen om AOW’ers makkelijker te laten doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen. Indien AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben zij recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door tegelijkertijd beperkingen op te leggen aan de rechten van doorwerkende AOW-ers wordt het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers in dienst te houden. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. Daarnaast worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Dit om verdringing te voorkomen. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers.Zij hebben immers, aldus luidt de motivering van het kabinet, AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. “Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben.”In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen transitievergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.Bron: Fidinet 3 nov 2014