Nieuwe pensioenwetgeving

16 september 2014 | Nieuws

De wijzigingen op pensioengebied waren al langer bekend. Deze veranderingen gelden vanaf 1 januari 2015. We zetten de belangrijkste nog even op een rij, samen met de veranderingen op lijfrente- en FOR-gebied.

Verlaging opbouwpercentagesJaarlijks bouwt een pensioendeelnemer een bepaald percentage van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. In een eindloonregeling is dat vanaf 2015 gemaximeerd op 1,657% (nu nog 1,9%) en in een middelloonregeling op 1,875% (nu nog 2,15%). Eenzelfde verlaging gaat ook gelden voor pensioenopbouw in een beschikbare-premieregeling. Lager nabestaandenpensioenIn lijn met de verlaging van de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen gaat ook de ruimte voor de opbouw van partner- en wezenpensioen omlaag. Willen pensioendeelnemers hun nabestaanden dezelfde dekking bieden als voorheen? Dan moeten zij zelf een aanvullende voorziening treffen. Ze kunnen bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering sluiten bij een verzekeraar. Geen pensioenopbouw meer mogelijk boven € 100.000,- salarisEen fiscaalvriendelijk pensioen kan worden opgebouwd over een (afgetopt) salaris van € 100.000,-. Boven dit bedrag is het niet meer mogelijk een fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. Mensen die hiermee te maken krijgen, kunnen hierop inspelen door dit jaar nog gebruik te maken van de hogere jaarruimte en reserveringsruimte om extra bij te storten in hun lijfrenterekening of lijfrenteverzekering Nettopensioen in box 3 (tweede pijler)Als tegemoetkoming voor de afgetopte pensioenopbouw wordt het nettopensioen gepresenteerd. Dit houdt in dat iedereen met een inkomen uit werk van meer dan € 100.000,- netto geld kan inleggen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Vanaf de pensioendatum ontvangt de deelnemer dan een netto-uitkering. Voor de waarde-opbouw in box 3 geldt hierbij een vrijstelling van vermogensrendementheffing. Wijziging vaststelling AOW-franchiseDe huidige minimale AOW-franchise bedraagt nu 100/70 x de enkelvoudige AOW-uitkering voor gehuwden. Voor een middelloonregeling wordt dit 100/75. De AOW-franchise gaat dus omlaag. Voor een eindloonregeling wordt dit 100/66,28. Hier gaat het dus om een verhoging van de AOW-franchise. En voor beschikbare-premieregelingen geldt een combinatie van beide aanpassingen.LijfrenteVoor lijfrentes (verzekeringen en banksparen) geldt ook een aftopping op € 100.000,-. Het jaarlijkse premiepercentage van de jaarruimte gaat omlaag naar 13,8%. Dit was sinds 2010 15,5%. Mensen die hiermee te maken krijgen, kunnen hierop inspelen door dit jaar nog een nieuwe Lijfrenterekening te openen en van de (hogere) jaarruimte van dit jaar gebruik te maken. Omdat de jaarruimte volgend jaar lager wordt, is het ook belangrijk om na te gaan of u niet meer premie betaalt dan de lagere jaarruimte fiscaal toestaat. Als u geen ruimte heeft in de jaarruimte, dan u mogelijk gebruikmaken van de reserveringsruimte.De overheid treedt steeds meer terug, dus wordt het steeds belangrijker dat u zelf voorzieningen treffen voor uw oude dag. Heeft u jaarruimte en reserveringsruimte? Dan is het handig om eerst de reserveringsruimte te gebruiken. Gebruik daarvan dan eerst de niet-benutte jaarruimte van het oudste jaar.Fiscale Oudedagsreserve (FOR)Ook de FOR-ruimte gaat omlaag. Ondernemers kunnen nog maar 9,8% per jaar doteren aan de FOR (2010: 10,9%).