Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

10 november 2014 | Nieuws

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:• € 1.501,80 per maand;• € 346,55 per week;• € 69,31 per dag.De regeling, incl. jeugdlonen en uurlonen is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 oktober 2014.