Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof
– Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof gelden deze voorwaarden:
– Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
– Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind.
– Uw werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen
U kunt zelf het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aanvragen. Dit doet u via het werkgeversportaal of Digipoort. Dit kan zodra het kind is geboren en maximaal 4 weken voordat het verlof ingaat. Tijdens het verlof ontvangt uw werknemer een uitkering van 70% van het dagloon. Het UWV betaaalt deze uitkering in 1 keer aan u uit.

Bron: UWV