Minimumloon per uur vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumuurloon in. Dan bent u verplicht om minimaal het minimumloon per uur te betalen. In sommige situaties krijgen uw werknemers hierdoor een hoger loon. Wat betekent dit voor lonen, uitkeringen en toeslagen? Voor een...

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. U...

Vereenvoudigde beoordeling WIA 60+

Sinds oktober 2022 kan uw zieke werknemer van 60 jaar of ouder een vereenvoudigde beoordeling van een WIA-aanvraag krijgen. Hierdoor hebben u en uw werknemer sneller duidelijkheid. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2024. Wat houdt de vereenvoudigde...