U hoeft niet langer een herbeoordeling aan te vragen voor een werknemer met een WGA-uitkering die om medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is. Rond het moment dat u deze herbeoordeling altijd aanvroeg, neemt het UWV in het vervolg zelf contact op met de werknemer.

Wat betekent de nieuwe aanpak voor u?
1. U hoeft niet langer zelf een herbeoordeling aan te vragen rond de datum die de verzekeringsarts heeft vastgesteld om de medische situatie van uw werknemer opnieuw te bekijken.
2. Als het UWV na het contact met uw werknemer beslist dat er iets verandert in de situatie, krijgt u automatisch een kopie van de brief of beslissing.
3. U en uw werknemer hebben meer duidelijkheid over wanneer uw werknemer misschien kan beginnen met re-integreren.

Hoe houdt het UWV contact met uw werknemer?
Bij de beoordeling heeft de arts een datum vastgesteld waarop het UWV opnieuw contact met uw werknemer heeft. Rond deze datum stuurt het UWV uw werknemer een vragenlijst met vragen over de gezondheid. Daarna heeft de werknemer een gesprek. Na dit gesprek bekijkt het UWV of de medische situatie van uw werknemer misschien verandert. Als er iets veranderd is, maakt het UWV met de werknemer een afspraak voor een herbeoordeling. Omdat de wachttijden voor een herbeoordeling lang zijn, kan dit een tijd duren.

Waarom doet het UWV dit?
Op dit moment zijn de wachttijden voor de beoordelingen van een WIA-uitkering lang. Het UWV neemt maatregelen om deze wachttijden te verminderen. Dit is 1 van de maatregelen. Door contact te houden, blijft het UWV op de hoogte van de medische situatie van uw werknemer. En krijgt uw werknemer pas een herbeoordeling op het moment dat dat nodig is. Zo weten u en uw werknemer beiden waar u aan toe bent.

Bron: UWV