Op deze pagina:

https://www.uwv.nl/werkgevers/bedragen-en-premies/detail/gedifferentieerde-premie-werkhervattingskasparameters

vermeldt UWV de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast.
Vanaf 1 juli 2017 zijn het maximumdagloon, het minimum(jeugd)loon en het sociaal minimum verhoogd met 0,89%.

 

Bron: UWV