Wat is het aanvullend geboorteverlof?
Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De voorwaarden
U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:
– U bent in dienst bij een werkgever.
– U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
– Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
– U bent de partner van de moeder van het kind en 1 van de volgende situaties geldt:
– U bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind.
– U heeft het kind erkend.
– U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?
U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:
– werkloos bent;
– vrijwillig verzekerd bent;
– werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Uw kind is na de bevalling opgenomen of uw kind is overleden
Is uw kind na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis? Dan kunt u gewoon aanvullend geboorteverlof krijgen. Dit kan ook als uw kind is overleden tijdens of na de bevalling.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof
Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof

Bron: UWV