Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en wordt u bij uw verzuimbegeleiding niet langer bijgestaan door een bedrijfsarts of arbodienst? Meld dit dan schriftelijk bij de Belastingdienst en bij UWV.

Voorwaarde voor eigen risico dragen
Eigenrisicodragers voor de Ziektewet moeten zich voor de verzuimbegeleiding laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Dat is 1 van de voorwaarden voor het eigen risico dragen.

Melden bij UWV en Belastingdienst
Sinds 1 januari 2018 moet u het schriftelijk te melden als u zich niet langer laat ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienst. Na de melding toetst de Belastingdienst of u nog aan de voorwaarden voor het eigen risico dragen voor de Ziektewet voldoet. Werkgevers die de melding niet op tijd doen, kunnen een boete krijgen.

Hoe kunt u melden?
Als u de Ziektewet niet meer uitvoert in samenwerking met een bedrijfsarts of arbodienst, geeft u dit aan UWV door via het e-mailadres: ERDZWControleteam@uwv.nl. Bij de Belastingdienst kunt u het einde van de verzuimbegeleiding per brief melden. Kijk voor het adres op belastingdienst.nl.

 

Bron: UWV