Tegemoetkoming voor de periode: oktober, november en december 2020
Aanvragen: van 16 november tot en met 13 december 2020

Belangrijkste veranderingen derde aanvraagperiode NOW

  • De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.
  • De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming gaat van maximaal 90% naar maximaal 80% van de loonkosten.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Als u uw werkelijke percentage omzetverlies weet, kunt u met de rekenhulp Simulatie NOW inschatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het voorschot.

 

Bron: UWV