Door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is de term kraamverlof op 1 januari 2019 gewijzigd in geboorteverlof. Sinds 1 januari is ook de duur van het geboorteverlof gewijzigd in 5 dagen (dit was 2 dagen). Ook het adoptie- en pleegzorgverlof is gewijzigd door de nieuwe wet.