De handhaving van de nieuwe regelgeving omtrent het aangaan van overeenkomsten met ZZP’ers is opnieuw uitgesteld. Dat betekent dat de Belastingdienst in elk geval tot 1 juli 2018 nog niet handhavend zal optreden.

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de inwerkingtreding van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie). De Wet DBA heeft de afschaffing van de VAR en de komst van de modelovereenkomsten voor ZZP’ers tot gevolg gehad. Met de nieuwe regelgeving werd beoogd een einde te maken aan schijnconstructies. Het voornemen was om ondernemers er in 2017 op af te rekenen, als bleek dat zij een ‘verkapt dienstverband’ met een ZZP’er waren aangegaan.
Vorig jaar berichtten wij u dat handhaving van de nieuwe wet zou worden uitgesteld tot 1 januari 2018. Onlangs is echter bekend gemaakt dat de opschorting van de handhaving met een half jaar wordt verlengd. Ondernemers zullen dan ook in elk geval tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen van de Belastingdienst ontvangen. Alleen tegen “evidente kwaadwillenden” treedt de Belastingdienst al handhavend op.
Het voorgaande betekent niet dat de Wet DBA is komen te vervallen. De wet is op 1 mei 2016 immers definitief in werking getreden. Dat houdt in dat de VAR afgeschaft blijft en dat u er verstandig aan doet om op de juiste wijze uitvoering te geven aan de nieuwe regelgeving. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze juristen staan u graag te woord.

Bron: 20 juni 2017  |  door  Frontyr Redactie