Sinds begin 2018 is het niet meer verplicht om bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat klinkt als iets positiefs, maar de werkelijkheid laat inmiddels schrijnende situaties zien.

Hoe het was…
De meeste mensen die een woning kopen, sluiten hiervoor bij een bank een hypotheek. De bank wil uiteraard zekerheid dat deze lening wordt terugbetaald. Vandaar dat tot voor kort banken hypotheekklanten verplichtten om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Als éen van de kostwinners overlijdt, ontvangt de bank een bedrag uit die verzekering. In veel gevallen was deze uitkering voldoende om de schuld in één keer af te lossen. Of de schuld kon door de uitkering zodanig worden verlaagd dat de nabestaanden de (veel lagere) hypotheeklasten konden dragen. Hierdoor kunnen nabestaanden in veel gevallen in hun huis blijven wonen. Dit systeem heeft vele jaren prima gewerkt.

Maar het moest anders
De wetgeving heeft de fiscale behandeling van hypotheken veranderd. Wil de consument de rente die over de hypotheek wordt betaald, in mindering brengen op het belastbaar inkomen? Dan moet er jaarlijks op de hypotheekschuld worden afgelost. Daardoor wordt die schuld ieder jaar lager en daalt het risico van de bank dat de schuld niet wordt afgelost snel. Aan de andere kant zien we dat door de krapte aan koopwoningen de woningprijzen jaarlijks in waarde stijgen.

Dit heeft tot gevolg dat indien de woning door de bank gedwongen wordt verkocht, in de meeste gevallen de opbrengst uit deze verkoop (ruim) voldoende is om de resterende hypotheekschuld af te lossen.

Banken lopen dus weinig of geen risico meer bij het overlijden van éen van de kostwinners. Daarom hebben zij bij nieuwe hypotheken de verplichting om een overlijdensrisico af te sluiten laten vervallen.

Kunt u in uw woning blijven wonen?
Overlijdt éen van de kostwinners? Dan is de vraag of de achterblijvende partner de hypotheeklasten alleen kan dragen. Zo niet? Dan zal de woning moeten worden verkocht. Het klopt dat door de ontwikkelingen op de woningmarkt en de jaarlijkse aflossingen consumenten minder risico lopen dat zij na verkoop van de woning met een restschuld blijven zitten.

Maar dat betekent niet dat er voor de langstlevende partner geen probleem is. Want wat zijn de mogelijkheden na verkoop van de huidige woning?

Een andere woning kopen? Daarvoor is vaak het inkomen van de langstlevende partner te laag. En het aanbod van een passende goedkope woning is minimaal. Iets huren dan? Komt de langstlevende partner al in aanmerking voor een sociale huurwoning, dan zullen hiervoor lange wachtlijsten zijn. Dit is in de praktijk dus geen oplossing. Een woning in de vrije sector huren? Ook daar is het aanbod zeer beperkt. Voor de woningen die wel beschikbaar zijn, moet een forse huur worden betaald.
Een huur die niet aftrekbaar is en waarvoor geen huurtoeslag wordt gekregen. Kortom, huren is vaak duurder dan de lasten van een koopwoning.

U ziet het probleem. Bij gedwongen verkoop blijft de achterblijvende partner misschien niet met een schuld zitten, maar hij of zij heeft geen woonruimte meer en heeft weinig of geen goede alternatieven. Extra schrijnend wordt dit wanneer er ook nog kinderen zijn.

De oplossing is er echt wel
Deze problemen kunt u voorkomen door wel een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij overlijden van éen van de partners wordt daarmee de hypotheekschuld helemaal of voor een groot deel afgelost. En daardoor kan uw gezin gewoon in de eigen woning blijven wonen.

De kosten van een goede overlijdensrisicoverzekering zijn heel laag. Vooral jonge mensen kunnen voor vaak minder dan €10,- per maand een aanzienlijk bedrag verzekeren.

Neem contact met ons op!
Ons advies: Of u nu eigenaar van een woning bent of huurder. Neem eens de tijd om na te denken hoe de situatie is indien éen van de partners door bijvoorbeeld ziekte of ongeval voortijdig komt te overlijden. Hebben de nabestaanden financieel dan voldoende armslag om in de woning te kunnen blijven wonen. Is het antwoord nee of weet u dit niet zeker? Dan is ons advies: neem contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe u voor een klein bedrag een buitengewoon belangrijke zekerheid voor uw gezin kunt krijgen.