Biedt u uw werknemer secundaire arbeidsvoorwaarden via het individueel keuzebudget (IKB)? Deze regelingen hebben invloed op de hoogte van zijn sv-loon. Dat kan gevolgen hebben als hij een uitkering ontvangt of gaat ontvangen.

Uitbetaling IKB telt mee voor loon
Met het IKB kan uw werknemer een deel van zijn salaris gebruiken voor een voordelige regeling. Bijvoorbeeld extra vakantiedagen kopen of meedoen met een fietsplan of bedrijfsfitness. Het is voor u nog niet mogelijk een IKB te verantwoorden in de polisadministratie. Wij zien een uitbetaling van het IKB daarom als onderdeel van het normale loon van uw medewerker.

Mogelijke gevolgen bij een uitkering
Uw medewerker kan een uitkering krijgen als hij ziek wordt, arbeidsongeschikt raakt of u het dienstverband beëindigt. Bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering gaan we uit van het sv-loon. Heeft uw werknemer gebruikgemaakt van het IKB? Dan kan het sv-loon verlaagd of verhoogd zijn met het uitbetaalde IKB. De vastgestelde hoogte van de uitkering valt dan ook lager of hoger uit.

Informeer uw werknemer
Het is belangrijk dat uw werknemer hiervan op de hoogte is bij de keuze om gebruik te maken van het IKB. Op Mijn UWV ziet hij welk sv-loon u aan ons heeft doorgegeven. Bij vragen kan hij contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers.

Bron: UWV