Wanneer u schade krijgt aan uw opstal, inventaris, goederen of motorrijtuig, wil u de herstelkosten vergoed krijgen. Meestal verzekert u die exclusief btw, omdat u  de btw van herstel terugkrijgt van de fiscus. Maar dat ligt anders als u een kleine ondernemer bent, met een omzet kleiner dan EUR 20.000 en u heeft gekozen voor de nieuwe KOR. De kleineondernemersregeling (KOR) is namelijk per 1 januari 2020 veranderd.

Als u kiest voor de btw-vrijstelling dan heeft dat gevolgen voor uw schadeverzekeringen. Doordat u de btw van de herstelkosten niet terugkrijgt, kan het nodig zijn de risico’s inclusief btw te gaan verzekeren.

Wij raden u aan om met ons in gesprek te gaan over dit onderwerp en desgewenst de polissen aan te laten passen.