Ja, vakantiedagen kunnen vervallen. Er zijn regels op het gebied van vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd opnemen. Een voorbeeld: de wettelijke vakantiedagen die een werknemer opbouwt in 2012, moet hij opnemen vóór 1 juli 2013. Doet een werknemer dat niet? Dan vervallen ze, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen. Vakantiedagen die in 2011 of eerder zijn opgebouwd blijven gewoon vijf jaar bestaan.
Let op!

De regels gelden alleen voor de wettelijke vakantiedagen (dit zijn de vakantiedagen waar een werknemer sowieso recht op heeft: op jaarbasis ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week). De bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar bestaan. Als in de arbeidsovereenkomst of cao staat dat een werknemer recht heeft op meer vakantiedagen, worden dit de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Bron: Das Rechtsbijstand