De leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd met 1,23%.

Waarom worden de bedragen aangepast?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie.

Leeftijd             Per maand       Per week      Per dag       Per uur
Vanaf 22 jaar  €                       €                     €                  €
21 jaar             € 1.635,60       € 377,45        € 75,49        € 9,44
20 jaar             € 1.308,50       € 301,95        € 60,39        € 7,54
19 jaar             €    981,35       € 226,45        € 45,29        € 5,66
18 jaar             €    817,80       € 188,75        € 37,75        € 4,72
17 jaar             €    646,05       € 149,10        € 29,82        € 3,73
16 jaar             €    564,30       € 130,20        € 26,04        € 3,26
15 jaar             €    490,70       € 113,25        € 22,65        € 2,83

Bron: UWV 11-07-2019