Vanaf 1 juli 2017 hebben jonge werknemers al vanaf 22 jaar recht op het minimumloon. Voor 1 juli was dat vanaf 23 jaar.

Vanaf 22 jaar minimumloon
Vanaf 1 juli 2017 vallen 22-jarige werknemers niet meer onder het minimumjeugdloon, maar hebben zij recht op het minimumloon. 18- tot en met 21-jarigen die nog wel het minimumjeugdloon krijgen, gaan er ook op vooruit. Het percentage dat zij krijgen van het minimumloon gaat namelijk omhoog.

Minimum(jeugd)loon per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 vallen 22-jarige werknemers niet meer onder het minimumjeugdloon. Zij hebben vanaf 22 jaar recht op het minimumloon.

Leeftijd                   Per maand    Per week    Per dag 

22 jaar en ouder   € 1.565,40       € 361,25     €  72,25
21 jaar                    € 1.330,60       € 307,05     €  61,41
20 jaar                    € 1.095,80       € 252,90     €  50,58
19 jaar                    €    860,95       € 198,70     €  39,74
18 jaar                    €    743,55       € 171,60     €  34,32
17 jaar                    €    618,35       € 142,70     €  28,54
16 jaar                    €    540,05       € 124,65     €  24,93
15 jaar                    €    469,60       € 108,40     €  21,68

Bron: UWV