De Hoge Raad vindt dat werkgevers een werknemer met een slapend dienstverband niet tegen zijn wil in dienst mag houden. Dat betekent dat de werkgever moet meewerken aan beëindiging van het dienstverband en dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Voor wie is dit van belang?
De berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) gaat per 1 januari 2020 wijzigen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor onder andere werknemers die een slapend dienstverband hebben. Naar schatting hebben nog honderden werknemers een slapend dienstverband.
Vele werknemers met een slapend dienstverband hebben via de rechter geprobeerd om het dienstverband te laten beëindigen mét toekenning van de transitievergoeding. De rechter wees tot voor kort de verzoeken af.

Recht op transitievergoeding
Deze uitspraak is van belang voor alle werknemers met een slapend dienstverband. Daarom gaat de DAS Rechtsbijstand alle werknemers met een slapend dienstverband dat is ontstaan na 1 juli 2015 informeren en vragen om te reageren. Dit kan via een speciale pagina of door een e-mail te sturen met hun gegevens naar slapendedienstverbanden@das.nl. Natuurlijk kun je als werknemer ook contact opnemen met DAS via telefoonnummer 020 – 651 88 88.

De DAS zal samen met de werknemer wat de uitspraak van de Hoge Raad voor zijn persoonlijke situatie betekent.

Bron: DAS Rechtsbijstand