Aangepaste bedragen en percentages vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn het maximumdagloon en het minimum(jeugd)loon verhoogd met 1,03%.

Waarom worden de bedragen aangepast?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie.
Kijk op www.uwv.nl voor de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers.

 

Bron: UWV