Vanaf 1 januari 2019 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Door deze wijziging kunnen meer werkgevers met een klein bedrijf gebruikmaken van de regeling.

Lagere transitievergoeding
De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor werkgevers met een klein bedrijf, die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan hoeft u misschien niet de hele transitievergoeding te betalen.

Voorwaarden
Per 1 januari 2019 gelden de volgende voorwaarden:
U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie, eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen;
U bent een kleine werkgever: u heeft (eventueel samen met andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december, in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend;
Het gemiddelde netto resultaat, over de 3 boekjaren voor het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0;
De waarde van uw eigen vermogen is niet hoger dan 15% van uw totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend;
De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden, aan het einde van het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Ontslagaanvraag vóór 2019
Let op: als de ontslagaanvraag is ingediend vóór 1 januari 2019, dan gelden nog de ‘oude’ voorwaarden bij punt 3 en 4:
3. Het netto resultaat, over de 3 boekjaren voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0;
4. De waarde van uw eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.
Lees meer op overbruggingsregeling transitievergoeding.

Bron: UWV