Per 1 januari 2018 is de bestaande Compensatieregeling oudere werkzoekenden verruimd. Deze regeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om langdurig werkloze oudere werkzoekenden in dienst te nemen.

Wat betekent de verruiming van de compensatieregeling?
De verruiming van de compensatieregeling houdt in dat u als werkgever al in aanmerking komt voor deze regeling als u een werkzoekende van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Tot 1 januari kwam u daarvoor pas in aanmerking als u een werkzoekende in dienst nam van 63 jaar of ouder.

Wat houdt de compensatieregeling in?
De Compensatieregeling oudere werkzoekenden betekent dat u in de eerste 5 jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als uw werknemer ziek wordt. U betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Na 13 weken ontvangt u voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV.

Voorwaarden compensatieregeling
De voorwaarden voor de Compensatieregeling oudere werkzoekenden zijn nu sinds 1 januari 2018:
– De werknemer is 56 jaar of ouder als u hem in dienst neemt;
– De werknemer komt vanuit een WW-uitkering bij u in dienst tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
– De werknemer ontving ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering. Periodes waarin hij minder dan 4 weken heeft gewerkt, tellen wij niet mee.

Hoe werkt het?
Als uw werknemer ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering voor hem aan. U doet dit binnen 6 weken nadat uw werknemer zich bij u heeft ziek gemeld. Dan bekijken wij of hij aan de voorwaarden voldoet.

 

Bron: UWV