Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Meer over de Wtl en het LKV leest u in het Kennisdocument Wtl op www.rijksoverheid.nl

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Heb ik recht op het LKV?

U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:
– oudere werknemers (56 jaar en ouder);
– arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
– werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
– arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij ons aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De voorwaarden per doelgroep en het digitale formulier Aanvragen doelgroepverklaring LKV voor uw werknemer vindt u bij Loonkostenvoordeel (LKV).

Hoe hoog is het LKV per werknemer?

Hoeveel u per werknemer per jaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort:
Doelgroepen LKV                                                                                                          Maximaal LKV (per kalenderjaar tot maximaal 3 jaar)
Oudere werknemers (56 jaar en ouder)                                                                         € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen                                              € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden                                                     € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden        € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en verlof had. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg er daarom voor dat u in de loonaangifte de verloonde uren goed invult. Als u geen verloonde uren opgeeft in de loonaangifte, kunnen wij het gemiddelde uurloon niet berekenen. Dan loopt u het LKV misschien helemaal of voor een deel mis. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Wat moet ik doen om het LKV te krijgen?

Als u voor een werknemer het LKV wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.
Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder een van de 4 doelgroepen valt. Dat kan vanaf 1 januari 2018. Hij moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan. Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroep-verklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen.
De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV of bij zijn gemeente.

Aanvragen via een machtiging
Kan uw werknemer zelf geen doelgroepverklaring LKV aanvragen? Dan kan hij iemand hiervoor machtigen. Vanaf 1 januari 2018 kan uw werknemer iemand machtigen met het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV).

Nadat het UWV de aanvraag heeft ontvangen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat het UWV de gemachtigde een beslissing stuurt. De verzenddatum (datum van de poststempel) geldt als datum van de aanvraag.

U heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig
Nadat het UWV de aanvraag van uw werknemer heeft ontvangen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat het UWV hem een beslissing stuurt. Onderaan het aanvraagformulier kan uw werknemer aankruisen dat het UWV automatisch een kopie naar u stuurt. Als uw werknemer dit niet wil, dan kan hij u zelf een kopie geven

Wanneer ontvang ik het LKV?

Het LKV is een regeling die ingaat op 1 januari 2018. Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, dan kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Het UWV berekend op basis van uw loonaangiften over 2018 voor welke werknemers u recht heeft op het LKV.
Als u recht heeft, ontvangt u eerst van het UWV een voorlopige berekening. U ontvangt deze in 2019. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar.
In de nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst leest u meer over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2018. U vindt de nieuwsbrief op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Voorlopige berekening van UWV

Met uw loonaangifte die u uiterlijk 31 januari 2019 aan de Belastingdienst doorgeeft, beoordeeld het UWV voor welke werknemers u recht heeft op het LKV. Als u recht heeft op het LKV, ontvangt u uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening van het UWV met een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat.
Controleer de voorlopige berekening goed. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst uw gegevens vergelijkt met de gegevens van UWV. Als de gegevens in uw aangifte niet kloppen, dan ontvangt u de tegemoetkoming gedeeltelijk of helemaal niet.

Geef een kopie aan uw intermediair
Als een intermediair de loonaangifte voor u verzorgt, stuur hem dan zo snel mogelijk een kopie van de voorlopige berekening en de bijlage. Uw intermediair kan de voorlopige berekening ook controleren en eventueel een correctie bij de Belastingdienst indienen.

De voorlopige berekening klopt niet
Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Geef dit dan uiterlijk op 1 mei 2019 door aan de Belastingdienst. Hoe u dit doet, leest u op de site van de Belastingdienst in het Handboek Loonheffingen bij stap 12. Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van het LKV.

Definitieve berekening van de Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli 2019 de definitieve berekening van de hoogte van het LKV. Deze wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. U hoeft hiervoor niets te doen.

Bron: UWV