In Nederland ontstaan steeds meer eenpersoonshuishoudens. Een groot deel hiervan is 80 jaar of ouder. Zo behoorden in 2018 van de bijna drie miljoen alleenstaanden, al meer dan 360 duizend mensen toe aan deze leeftijdsgroep. En dit aantal neemt alleen maar toe. Het CBS berekende dat door de vergrijzing het aantal alleenstaande ouderen de komende decennia groeit. Wie zorgt er voor de uitvaart van de alleenstaande oudere?

Van de 153 duizend mensen die in 2018 overleden, was meer dan de helft ouder dan 80 jaar. Ze waren hun partner al verloren, gescheiden en op zichzelf aangewezen of hadden geen actieve relaties meer. En dat betekent dat er bij een overlijden niet altijd een opdrachtgever aanwezig is.

Opdrachtgever is verantwoordelijk
Het verzorgen van een uitvaart start bij het contact met de opdrachtgever. Meestal is dit een nabestaande van de overledene. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de uitvaart en ontvangt een eventuele uitkering wanneer er een uitvaartverzekering is. Is er geen geld, dan draagt de opdrachtgever de kosten zelf. Familieleden kunnen deze financiële gevolgen niet altijd dragen en kunnen er dan voor kiezen niet als opdrachtgever op te willen treden.

Iedereen heeft recht op een uitvaart
Is er geen opdrachtgever, dan zijn er andere mogelijkheden voor het verzorgen van de uitvaart. In de Wet op de Lijkbezorging is namelijk geregeld dat iedereen een uitvaart krijgt. De gemeente neemt dan de rol van opdrachtgever op zich en bepaalt hoe de uitvaart verloopt: sober, met of zonder familie, wel of geen gelegenheid tot afscheid nemen, wel of geen bloemen. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Levert dat niet genoeg op, dan kan de gemeente alsnog aankloppen bij de bloed- en aanverwanten: ouders, wettige en natuurlijke kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.

Nabestaanden goed verzorgd achterlaten
Het advies is om al bij leven de uitvaartwensen te bespreken en te bekijken wat de kosten van de uitvaart zijn en hoe dit financieel te regelen. Ook kan alvast een opdrachtgever of begunstigde worden vastgesteld. Zo ontstaan er na een overlijden geen vervelende situaties voor de nabestaanden en kunnen zij zich richten op wat zo belangrijk is: afscheid nemen.
Leg daarom uw uitvaartwensen eenvoudig en kosteloos vast. U kunt dit op twee manieren doen: Online via Monuta Uitvaartwensen of vraag een registratieformulier aan via uw assurantietussenpersoon.