Als uw werknemer zwanger is moet ze de zwangerschapsverklaring vanaf 1 januari 2019 zelf bewaren. Vroeger bewaarde u als werkgever dit document, na de aanvraag van het zwangerschapsverlof.

Bewaarplicht zwangerschapsverklaring
Uw werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Daarin staat de vermoedelijke bevallingsdatum. Zij bewaart deze verklaring tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. In die periode kan UWV ernaar vragen.

Vermoedelijke bevallingsdatum
Doordat u de zwangerschapsverklaring niet meer in uw eigen administratie bewaart, hoeft u uw werknemer hier ook niet meer om te vragen. Wel moet u de vermoedelijke bevallingsdatum vermelden in de aanvraag van het zwangerschapsverlof. Uiterlijk 3 weken voordat uw werknemer met zwangerschapsverlof wil gaan, geeft zij aan u door wanneer ze het verlof wil opnemen en wat de vermoedelijke bevallingsdatum is.

Bron: UWV