Als het om uitvaartkosten gaat vinden veel mensen het belangrijk dat nabestaanden hier niet mee geconfronteerd worden. Al heeft 34% van de mensen geen idee wat een uitvaart eigenlijk kost. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Monuta[1].

Maar liefst 85% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat nabestaanden niet met de kosten van een uitvaart geconfronteerd worden. Twee op de drie ondervraagden vindt het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing om dat te voorkomen. Driekwart zegt ook daadwerkelijk maatregelen genomen te hebben die ervoor zorgen dat de nabestaanden niet de kosten van de uitvaart hoeven te betalen. Naast het afsluiten van een uitvaartverzekering komt het ook voor dat men spaargeld opzij zet waar een eventuele uitvaart van betaald kan worden. De conclusie moet dan ook zijn dat een kwart van de ondervraagden niets heeft geregeld voor zijn of haar uitvaart.

Kosten uitvaart worden onderschat
Opvallend is dat ruim een derde van de ondervraagden geen juist beeld heeft van wat een uitvaart tegenwoordig kost; de meesten schatten de kosten daarvan op zo’n € 7.000,-. De kosten van een uitvaart zijn van veel factoren afhankelijk, zoals de keuze voor een crematie of begrafenis en de locatie van het afscheid. Een crematie kost al snel tussen de € 6.500,- en € 9.000,- en een begrafenis zelfs tussen de € 8.500,- en € 11.000,-. Veel mensen onderschatten de kosten van een uitvaart; 27% schat deze tussen de € 5000,- en € 7000,- en 22% denkt zelfs dat dit minder is dan € 5000,-. Om nabestaanden niet te confronteren met de financiering van een uitvaart, is het dus van groot belang dat men inzicht krijgt in de kosten hiervan en maatregelen treft om deze kosten te dekken. Een financieel adviseur kan daarbij helpen als men er zelf niet uitkomt of graag advies wil.

Uitvaartverzekering voor velen belangrijk
Een uitvaartverzekering is volgens 68% van de ondervraagden een belangrijke, zo niet noodzakelijke verzekering. Daarmee komt de uitvaartverzekering op de vierde plaats ten opzichte van andere, veel voorkomende, niet verplichte verzekeringen: Op de eerste drie plaatsen staan de aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering. Wel vindt men een uitvaartverzekering belangrijker dan een rechtsbijstandsverzekering, fietsverzekering, telefoonverzekering of ziektekostenverzekering voor dieren.
Kijkt men naar het werkelijke bezit van diverse verzekeringen dan ziet men eenzelfde soort beeld: ruim 70% van de ondervraagden is in het bezit van een uitvaartverzekering. Een kwart van de ondervraagden met een uitvaartverzekering weet echter niet welke soort uitvaartverzekering men heeft. Ook weten veel mensen niet goed wat de waarde van de polis is; slechts iets meer dan een vijfde weet precies wat de waarde bedraagt, maar ruim een derde heeft geen enkel idee.

Weinig inzicht in eigen polis
Bijna 60% van de ondervraagden met een uitvaartverzekering verwacht dat de waarde van de verzekering voldoende is om alle kosten te dekken. Ruim een vijfde zegt geen idee te hebben of het voldoende is en volgens één op de zes is de dekking niet toereikend om alle kosten te dekken. Uitgaande van een gemiddelde prijs voor een uitvaart van € 8.500,-, heeft in werkelijkheid iets meer dan de helft een uitvaartverzekering die niet alle kosten zal dekken. Het in bezit hebben van een uitvaartverzekering betekent dus niet dat men ook een juist beeld heeft van uitvaartkosten en de waarde van de verzekering.

[1] Onderzoek uitgevoerd in januari 2017 door NL-Eyes in opdracht van Monuta onder 1580 respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder.