Nieuws

Alles over het aanvullend geboorteverlof

Wat is het aanvullend geboorteverlof? Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de...

Lees meer

Aanvullend geboorteverlof geldt vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte. Voorwaarden aanvullend geboorteverlof - Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof gelden deze...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Door de nieuwe wet veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Welke regels veranderen door de WAB? Dit verandert er door de WAB: 2 soorten...

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden

De Hoge Raad vindt dat werkgevers een werknemer met een slapend dienstverband niet tegen zijn wil in dienst mag houden. Dat betekent dat de werkgever moet meewerken aan beëindiging van het dienstverband en dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Voor...

Lees meer

Hoe groot is de kans dat u getroffen wordt door cybercrime?

“De kans dat we getroffen worden door cybercrime is heel klein. Bovendien zijn de risico’s wel te overzien”, is wat MKB’ers vaak zeggen wanneer dit onderwerp ter sprake komt. Maar is dit wel zo? In onze cyberbrochure schetsen we een overzicht van dit nieuwe risico. U...

Lees meer

Aantal cyberaanvallen MKB-bedrijven neemt toe

Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden 'gekidnapt' totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem voor Nederlandse bedrijven. Dat signaleren beveiligingsonderzoekers, verzekeraars en branche-organisatie MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf is...

Lees meer

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag

Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO). Waarom een nieuwe versie? Er is een nieuwe versie...

Lees meer

Het gaat toch om het kúnnen blijven wonen in uw woning?

Sinds begin 2018 is het niet meer verplicht om bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat klinkt als iets positiefs, maar de werkelijkheid laat inmiddels schrijnende situaties zien. Hoe het was… De meeste mensen die een...

Lees meer

Check je medische dekking voor je op reis gaat

Omroep Max besteedde er al aandacht aan en het is een groeiend probleem: de ziekenhuis- of dokterskosten die in het buitenland niet gedekt zijn en vakantiegangers die daardoor in flinke financiële problemen terecht komen. Om uzelf hiervoor te behoeden is het...

Lees meer

Leeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaar

De leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd...

Lees meer