Nieuws

Kleine ondernemer en het in- of exclusief btw verzekeren

Wanneer u schade krijgt aan uw opstal, inventaris, goederen of motorrijtuig, wil u de herstelkosten vergoed krijgen. Meestal verzekert u die exclusief btw, omdat u  de btw van herstel terugkrijgt van de fiscus. Maar dat ligt anders als u een kleine ondernemer bent,...

Lees meer

Werknemer ontslaan? Zet de reden in uw loonaangifte

De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 is ingevoerd, is dat u bij het einde van een dienstverband verplicht de reden voor de beëindiging ervan moet aangeven in de loonaangifte. Extra maatregel tegen...

Lees meer

Kosten vakantiegeld vanaf 2020 op maandfactuur

Bent u eigenrisicodrager voor de WW? Dan betaalt u vanaf 2020 de kosten voor het vakantiegeld van uw (ex-)werknemers via uw maandelijkse factuur. U ontvangt voor het vakantiegeld geen aparte, jaarlijkse factuur meer in mei. Eindafrekening vakantiegeld 2019 De factuur...

Lees meer

Hoe regelt u het aanvullend geboorteverlof?

Wat is het aanvullend geboorteverlof? Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. U krijgt dan een uitkering van 70% van uw dagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind. Maar u mag zelf bepalen hoe u dat doet....

Lees meer

Alles over het aanvullend geboorteverlof

Wat is het aanvullend geboorteverlof? Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de...

Lees meer

Aanvullend geboorteverlof geldt vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte. Voorwaarden aanvullend geboorteverlof - Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof gelden deze...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Door de nieuwe wet veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Welke regels veranderen door de WAB? Dit verandert er door de WAB: 2 soorten...

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad inzake slapende dienstverbanden

De Hoge Raad vindt dat werkgevers een werknemer met een slapend dienstverband niet tegen zijn wil in dienst mag houden. Dat betekent dat de werkgever moet meewerken aan beëindiging van het dienstverband en dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Voor...

Lees meer

Hoe groot is de kans dat u getroffen wordt door cybercrime?

“De kans dat we getroffen worden door cybercrime is heel klein. Bovendien zijn de risico’s wel te overzien”, is wat MKB’ers vaak zeggen wanneer dit onderwerp ter sprake komt. Maar is dit wel zo? In onze cyberbrochure schetsen we een overzicht van dit nieuwe risico. U...

Lees meer

Aantal cyberaanvallen MKB-bedrijven neemt toe

Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden 'gekidnapt' totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem voor Nederlandse bedrijven. Dat signaleren beveiligingsonderzoekers, verzekeraars en branche-organisatie MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf is...

Lees meer